Bộ đàm Motorola GP328 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.550.000
Giá:3.350.000
Bộ đàm Motorola GP3188 (UHF 2)

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Bộ đàm Motorola GP338 VHF

-4%

Giá niêm yết: 4.450.000
Giá:4.250.000
Bộ đàm Motorola CP 1660 ( VHF)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 (U1)

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 (VHF)

-6%

Giá niêm yết: 2.900.000
Giá:2.700.000
Bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola GP328 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola MagOne A8 (V1)

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm Motorola GP338 UHF

-4%

Giá niêm yết: 4.450.000
Giá:4.250.000
Bộ đàm Motorola CP1300 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 2.900.000
Giá:2.700.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 (V2)

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm Motorola GP3188 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 UHF2

-6%

Giá niêm yết: 2.900.000
Giá:2.700.000
Bộ đàm Motorola CP-3188 IP66

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Motorola CP-328A

-7%

Giá niêm yết: 1.380.000
Giá:1.280.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555