Bộ đàm Motorola GP3188 (UHF 2)

-5%

Giá niêm yết: 3.350.000
Giá KM:3.150.000
Bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-7%

Giá niêm yết: 3.200.000
Giá KM:2.950.000
Bộ đàm Motorola CP 1660 ( VHF)

-7%

Giá niêm yết: 3.200.000
Giá KM:2.950.000
Bộ đàm Motorola GP338 VHF

-5%

Giá niêm yết: 4.500.000
Giá KM:4.250.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola GP338 UHF

-5%

Giá niêm yết: 4.500.000
Giá KM:4.250.000
Bộ đàm Mini Motorola GP-600s

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá KM:650.000
Bộ đàm Motorola CP1300 UHF

-6%

Giá niêm yết: 2.950.000
Giá KM:2.750.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555