Máy khò nhiệt và hàn thiếc KAWH SMD-8586

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Máy khò nhiệt & hàn thiếc BAKU BK-878L LED

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Máy Sạc ắc quy tự động KOMAX KM-2420

-11%

Giá niêm yết: 850.000
Giá KM:750.000
Máy Sạc ắc quy tự động KOMAX KM-2410

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá KM:650.000
Máy Sạc ắc quy tự động KOMAX KM-1220

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá KM:550.000
Máy Sạc ắc quy tự động KOMAX KM-1210

-18%

Giá niêm yết: 550.000
Giá KM:450.000
Máy khò nhiệt và  hàn thiếc Gordak 952, hai trong một

-9%

Giá niêm yết: 1.600.000
Giá KM:1.450.000
Máy sạc ắc quy tự động GLANCE GC12V-200Ah

-14%

Giá niêm yết: 690.000
Giá KM:590.000
Máy Sạc ắc quy tự động GLANCE GC12V-100Ah

-16%

Giá niêm yết: 590.000
Giá KM:490.000
Máy sạc ắc quy tự động GLANCE GC24V-10Ah

-12%

Giá niêm yết: 790.000
Giá KM:690.000
Máy sạc ắc quy tự động GLANCE GC24V-20Ah

-11%

Giá niêm yết: 890.000
Giá KM:790.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc FEICK SMD-898D

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.350.000
Máy khò nhiệt & hàn thiếc BAKU 898D

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá KM:1.380.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc GORDAK - 952A

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000