Máy dò kim loại Super Scanner MD-3003B1

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000
Máy dò kim loại Garrett 1165180

-14%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.150.000
Máy dò kim loại Gold Century GC-1001

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá KM:1.550.000
Máy dò kim loại dưới đất Scanner MD-5008 (2 đĩa dò)

-7%

Giá niêm yết: 6.300.000
Giá KM:5.800.000
Máy dò kim loại dưới đất Scanner MD-5008 (1 Đĩa dò)

-5%

Giá niêm yết: 5.900.000
Giá KM:5.600.000
Máy dò kim loại Super Wand GP-008

-14%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.150.000
Máy dò kim loại SCANNER GP-009

-5%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá KM:1.750.000
Chuông cửa hình màu có dây ETE T-728C

-5%

Giá niêm yết: 2.950.000
Giá KM:2.800.000
Máy dò kim loại Garrett  1165180 (có rung)

-12%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.350.000
Bộ chuông hình Dimansi & ETE T-608C

-3%

Giá niêm yết: 2.550.000
Giá KM:2.450.000
Máy dò kim loại Mini MD-300

-11%

Giá niêm yết: 1.300.000
Giá KM:1.150.000