Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Baofeng UV-6D

-11%

Giá niêm yết: 880.000
Giá KM:780.000
Bộ đàm Motorola CLARIGO-418

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá KM:1.050.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555