Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Baofeng BF-666S

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Baofeng UV-8 (UHF)

-14%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:900.000
Call: 0915.26.36.36