Máy bộ đàm HYT TC-368S

-16%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.300.000
Bộ đàm HYT TC 320 (UHF)

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.380.000
Máy bộ đàm HYT TC-610

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm HYT TC 320 (VHF)

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.380.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S (UHF)

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Bộ đàm Hytera TC 508 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508U

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm HYT TC-500 (UHF)

-11%

Giá niêm yết: 900.000
Giá:800.000
Bộ đàm Hytera TC 518 (UHF)

-6%

Giá niêm yết: 1.600.000
Giá:1.500.000
Bộ đàm Hytera TC 518 (VHF)

-6%

Giá niêm yết: 1.600.000
Giá:1.500.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (VHF)

-11%

Giá niêm yết: 900.000
Giá:800.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S (VHF)

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000