Báo động chống trộm không dây Komax KM-801P

-12%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.100.000
Báo động chống trộm không dây Komax KM-800P

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Báo động chống trộm không dây Komax KM-900GP

-11%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.850.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC 99

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC 780

-7%

Giá niêm yết: 1.380.000
Giá:1.280.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC 760

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC-55

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 (UHF)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.700.000
Bộ đàm cầm tay Motorola GP 1300

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3320

-17%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:950.000
Bộ đàm Kenwood TH-UVF5

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (V)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Icom IC-V88

-11%

Giá niêm yết: 2.150.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm ICOM IC-UV90

-14%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:980.000