Máy bộ đàm Kenwood TK 2207G

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Máy bộ đàm Motorola GP338 (VHF)

-4%

Giá niêm yết: 4.300.000
Giá:4.100.000
Máy bộ đàm Motorola CP1660 (VHF)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Máy bộ đàm Motorola CP1300

-7%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.650.000
Máy dò kim loại SCANNER GP-009

-10%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá:1.650.000
Bộ đàm Kenwood TK 3107

-13%

Giá niêm yết: 900.000
Giá:780.000
Bộ đàm Kenwood TK-378

-8%

Giá niêm yết: 1.500.000
Giá:1.380.000
Máy bộ đàm HYT TC-368S

-16%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.300.000
Bộ đàm HYT TC 320 (UHF)

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.380.000
Sạc ắc quy tự động 2mTelecom BC24V-100Ah

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000
Sạc ắc quy tự động 2mTelecom BC12V-100Ah

-18%

Giá niêm yết: 550.000
Giá:450.000
Sạc ắc quy tự động 2mTelecom BC12V-150Ah

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 (UHF1)

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy bộ đàm Motorola GP328 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 (UHF)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Bộ đàm Motorola GP338 VHF

-4%

Giá niêm yết: 4.300.000
Giá:4.100.000
Máy bộ đàm Motorola GP2000s

-3%

Giá niêm yết: 2.650.000
Giá:2.550.000
Bộ đàm ICOM IC-UV90

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000