Máy bộ đàm ICOM IC-V88-VHF (Pin BP-280)

-5%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.850.000
Bộ đàm ICOM IC-UV90

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm Kirisun PT260 UHF

-14%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:900.000
Máy bộ đàm HYT TC-610

-8%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.600.000
Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-508V

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508U

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Bộ đàm cầm tay Motorola VX-388IP66

-4%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.300.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm ICOM IC-V80

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm HYTERA HYT TC-320 U1

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Bộ đàm HYT TC 320 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Bộ đàm Kenwood TK 2207

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000