Máy dò kim loại SCANNER GP-009

-10%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá:1.650.000
Máy dò kim loại Super Scanner MD-3003B1

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Máy dò kim loại Garrett 1165180

-14%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.150.000
Máy dò kim loại Gold Century GC-1001

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy dò kim loại Super Wand GP-008

-14%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.150.000
Máy dò kim loại Garrett  1165180 (có rung)

-12%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.350.000
Máy dò kim loại Mini MD-300

-11%

Giá niêm yết: 1.300.000
Giá:1.150.000
Máy dò kim loại cầm tay SCANNER GP-140

-4%

Giá niêm yết: 3.600.000
Giá:3.450.000