Máy bộ đàm Kenwood TK 2207G

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm Kenwood TK 3107

-13%

Giá niêm yết: 900.000
Giá:780.000
Bộ đàm Kenwood TK-378

-8%

Giá niêm yết: 1.500.000
Giá:1.380.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK 3207

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK308  (99 kênh)

-9%

Giá niêm yết: 1.600.000
Giá:1.450.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK 2107

-13%

Giá niêm yết: 900.000
Giá:780.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2207

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK 3307 (U2)

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK 3217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 307

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000
Bộ đàm Kenwood TK 3307s

-11%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:750.000