Bộ đàm Kenwood TK 2000 (V)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 3307 (U1)

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm KENWOOD TK-2212

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK 3212

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Kenwood TK-3307M2

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Kenwood TK 2307

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Bộ đàm Kenwood TK 3307 (U2)

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Kenwood TK3000

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 3000

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2000 (U)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36