Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 (UHF)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.700.000
Bộ đàm cầm tay Motorola GP 1300

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 (U1)

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola GP2000 UHF

-5%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá:2.600.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 (V1)

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Call: 093.669.5555