Máy bộ đàm ICOM IC-V88-VHF (Pin BP-280)

-5%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.850.000
Bộ đàm ICOM IC-UV90

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm ICOM IC-V80

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 50)

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Giá:1.550.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36